Aarzel niet…

Curriculum

CURRICULUM
Werkervaring
2017 – heden: Emotionally Focused Therapie (EFT) Basis registeropleiding
2009 – heden: Systeem -, EFT- en EMDR therapeut in eigen praktijk en in de basis- en specialistische GGZ
01 / 2014 – heden: POH GGZ in huisartsenpraktijk
2005 – heden: Oudercursussen en trainingen voor ouders en professionals  (bijv.leerkrachten) m.b.t. omgaan, houden  van contact met (heftige) pubers.
2004 – 2013: Kinder- en Jeugdtraumacentrum (Specialistische GGZ Jeugdriagg  / OCK).  Taken: groepsbehandelingen (geweld in het gezin, seksueel misbruik),  partnerrelatie-,  individuele- en gezinsbehandelingen, ouderbegeleiding, indicatiestaf.
1990 – 2004: Jeugdriagg. Curatie en preventie.  Aandachtsgebieden: seksespecifieke hulp, kinderen van ouders met psychische- en/of verslavingsproblemen, projectmanagement, puber- ouder cursus ontwikkeld en gegeven, groepsbehandelingen (identiteitversterkende  jongeren- groep, ‘grip  op je dip‘, vrouwen / meiden seksueel misbruik) e.a.  Voorzitter indicatiestaf e.a. coördinerende taken. Deelname aan de crisisdienst (alle leeftijden)
1987 – 1990: Hulpverlener crisiscentrum Haarlem (Specialistische GGZ ,7 x 24 uur geopend).
1987 – 1987 SPV (ziektevervanging) 8 maanden in Schagen bij de Riagg Kop v. Noord Holland.
1985 – 1987: Tijdens SPV studie in vakanties en weekenden werkzaam als A- en B verpleegkundige op diverse afdelingen in de algemene en  geestelijke gezondheidszorg.
1984 – 1985: Werkzaam als A- en B verpleegkundige op crisisafdeling binnen Psych. Z.H.  St. Willibrord.
1982 – 1984: Tijdens in-service opleiding tot B- verpleegkundige werkzaam in psychiatrisch  Z.H. St. Willibrord.
1981 – 1982: Werkzaam als A(lgemeen) verpleegkundige / leerlingbegeleider op de afdeling medium care / interne geneeskunde van het K.G.
1976 – 1981: Werkzaam als leerling tijdens opleiding tot A- Verpleegkundige in het Kennemer Gasthuis.
1975 – 1976: Eindexamen HAVO afgebroken (na start VWO) i.v.m. verhuizing gezin naar Madagascar
Publicaties e.a:
10 / 1999: Artikel in het ‘Maandblad voor geestelijke volksgezondheid’ over  ‘de Inloopgroep’ voor vrouwen met seksueel misbruik ervaringen. Destijds coördinator van deze groep
2000 – 2000:  Artikel over gender in de Praecox  ‘voorwetenschappelijk tijdschrift van ’Ingeest’.
Opleidingen / deskundigheids bevordering:
2014 – 2014: Basis- en verdiepingscursus EMDR (methodiek traumahulpverlening) Zomer Rino: 3 dagen verdieping narratieve systeemtherapie.
2013 – 2013: Opleiding tot stiefplan-coach. (Deels via NVRG).
2008 – 2013: Opleiding tot systeemtherapeut. Basiscursus en vervolgens 2 specialisaties: partner- relatietherapie bij de RINO en familiaal geweld bij het Lorentzhuis.
1991 – 2013: In company scholing m.b.t. werken met de DSM diagnostiek.
2012 – 2012: Training “praten online”, chat-hulpverlening aan jongeren vanuit de Jeugdriagg.
2011 – 2011: Cursus Signs of Safety, veiligheid in gezinnen met signalen van kindermishandeling.
2004, 2008 & 2010: 3 x 1 week San-Diego  (USA), Chadwick center internationale bijscholing signalering behandeling kindermishandeling (misbruik) en (huiselijk) geweld.
2009 – 2009: Basiscursus oplossingsgerichte therapie door Hans Cladder.
2008 – 2008: Cursus projectmanagement i.v.m. preventiewerk.  (NIGZ – Zeist).
2007 – 2007: Basiscursus cognitieve gedragstherapie in company Jeugdriagg.
2005 – 2005: Korte deskundigheidsbevordering ‘eetstoornissen’.  Cursus directieve therapie.
1993 – 1995: Post HBO Voortgezette Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg aan de H. v. A.(Onderzoek,  diagnostiek (apart getuigschrift DSM), psycho-analytische Systeemtheoretische – en  directieve therapie, zorg-coordinatie).
1991 – 1992: Normale ontwikkeling en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen, cursus RINO Utrecht (1/2 jaar elke week 1 dag)
1990 – 1990: Cursus ‘systemische crisisinterventie’ door dr. Leo van Dijk – Lorentzhuis .
1985 – 1987: Opleiding (HBO) tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige aan sociale Academie ‘de Aemstelhorn’ in Amsterdam.
1982 – 1984: Verkorte opleiding tot B- verpleegkundige in psychiatrisch  Z.H. St Willibrord in Heiloo.
1976 – 1981: Opleiding tot A- Verpleegkundige in het Kennemer Gasthuis.
1975 – 1975: Eindexamen Havo afgebroken i.v.m verhuizing gezin naar Afrika. (Mavo-4 diploma in ’74 na start VWO 1970)

Aarzel niet...

Bel me gerust als u vragen heeft over uw specifieke situatie.