Aarzel niet…

Curriculum

  CURRICULUM
Werkervaring  
2009- heden Systeem- (= alle relaties -,partner-, ouder-kind- ,gezins- , familie en werk), Emotionally Focused – en EMDR therapeut in eigen praktijk
2009-2022 Basis- en Specialistische GGZ (Maat in maatschap “Zorg in de Buurt” in Heemstede)
2014 – 2021: 1,5 dag per week Praktijkondersteuner GGZ in huisartsenpraktijk.
2005 – 2017: Oudercursussen en trainingen voor ouders en professionals  (bijv.leerkrachten) m.b.t. omgaan, houden  van contact met (heftige) pubers.
2004 – 2013: Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem. ( super Specialistische GGZ)
1990 – 2004: Jeugdriagg (nu Kenter) Specialistische GGZ. Curatie , preventie, projectmanager, crisisdienst (alle leeftijden) , individuele- gezins- en groepsbehandelingen.
1987 – 1990: Crisiscentrum Haarlem (Specialistische GGZ)
1987 – 1987 Riagg Kop van Noord Holland.
1976 – 1987: In opleiding tot – en werkzaam als A(lgemeen) en B (psychiatrisch) verpleegkundige.
   
   
Publicaties e.a:  
2022: Een verhaal in de bundel ‘windkracht 15’ van uitgeverij droomvallei over dynamiek in het samengestelde gezin.
10 / 1999: Artikel in het ‘Maandblad voor geestelijke volksgezondheid’ over  ‘de Inloopgroep’ voor vrouwen met seksueel misbruik ervaringen. Destijds coördinator van deze groep
2000 – 2000:  Artikel over gender in de Praecox  ‘voorwetenschappelijk tijdschrift van ’Ingeest’.
   
   
Opleidingen / deskundigheids bevordering: Elk jaar volg ik bijscholingen en intervisie waarmee ik voldoende punten haal om mijn officiële registraties te kunnen behouden.
2015-2019: Register basis- en gevorderden opleiding tot emotionally focused relatie- en individuele therapeut. (www.eft.nl)
2014 – 2014: E.M.D.R. Basis- en verdieping bij het act-emdr opleidingscentrum in Utrecht.
2013 – 2013: Opleiding tot stiefplan-coach.
2008 – 2013: Opleiding tot systeemtherapeut. Basiscursus en vervolgens 2 specialisaties: partner- relatietherapie bij de RINO en familiaal geweld bij het Lorentzhuis.
1991 – 2013: In company scholing m.b.t. werken met de DSM diagnostiek.
2012 – 2012: Training “praten online”, chat-hulpverlening aan jongeren vanuit de Jeugdriagg.
2011 – 2011: Cursus Signs of Safety, veiligheid in gezinnen met signalen van kindermishandeling.
2004, 2008 & 2010: 3 x 1 week San-Diego  (USA), Chadwick center internationale bijscholing signalering behandeling kindermishandeling (misbruik) en (huiselijk) geweld.
2009 – 2009: Basiscursus oplossingsgerichte therapie door Hans Cladder.
2008 – 2008: Cursus projectmanagement i.v.m. preventiewerk.  (NIGZ – Zeist).
2007 – 2007: Basiscursus cognitieve gedragstherapie in company Jeugdriagg.
2005 – 2005: Korte deskundigheidsbevordering ‘eetstoornissen’.  Cursus directieve therapie.
1993 – 1995: Post HBO 2 jaar de Voortgezette Opleiding Geestelijke gezondheidszorg aan de H.v.A. (onderzoek, diagnostiek, psycho-analytische-, directieve- en systeemtherapie,zorgcoordinatie)
1991 – 1992: Normale ontwikkeling en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Rino Utrecht.  
1990 – 1990: Cursus ‘systemische crisisinterventie’ door dr. Leo van Dijk – Lorentzhuis .
1985 – 1987: Opleiding (HBO) tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige aan sociale Academie ‘de Aemstelhorn’ in Amsterdam.
1982 – 1984: Verkorte opleiding tot B- verpleegkundige in psychiatrisch  Z.H. St Willibrord in Heiloo.
1976 – 1981: In opleiding tot – en werkzaam als H.B.O. Sociaal Psychiatrisch – , A(lgemeen) en B (psychiatrisch) verpleegkundige.

Aarzel niet...

Bel me gerust als u vragen heeft over uw specifieke situatie.