Aarzel niet…

Klachten en geschillen

Heeft u een vraag of een klacht? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.
In geval wij niet tot een voor u bevredigende oplossing komen kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachten- en geschillenregeling P3NL.

Hieronder vindt u de links naar klachtenfolder en klachtenformulier. U kunt via mij of P3NL een papieren versie van deze formulieren krijgen.

Klachtenformulier: Klik hier

Klachtenfolder: Klik hier

Aarzel niet...

Bel me gerust als u vragen heeft over uw specifieke situatie.