Aarzel niet…

Deskundigheid

De (universitaire) Post Master opleiding Systeemtheoretische psychotherapie (Systeemtherapie) rondde ik af in 2013 met als specialisatie ‘partner relatietherapie’ en ‘familiaal huiselijk geweld‘. Ook werd ik dat jaar Stiefplan-coach. Daarvoor deed ik, POST-HBO, de Voortgezette Opleiding GGZ (Nu Verpleegkundig Specialist GGZ). Ik volgde verder in de loop der jaren diverse opleidingen / cursussen t.b.v. diagnostiek en behandeling van jongeren en volwassenen. (voor precieze opgave zie curriculum)

Via mijn lidmaatschap van de NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen) ben ik lid van de RBCZ (koepelorganisatie en Nederlands kwaliteitsregister voor minimaal HBO opgeleide vaktherapeuten). Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (www.nvrg.nl), de vereniging voor vrijgevestigde kinder- en jeugdtherapeuten in Kennemerland (www.0tot23.com) en gevorderd registertherapeut Emotionally Focused Therapy. Via mijn lidmaatschap van de NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen) ben ik lid van de RBCZ (koepelorganisatie en Nederlands kwaliteitsregister voor minimaal HBO opgeleide vaktherapeuten).

Ik ben e.m.d.r. therapeut en in bezit van een BIG registratie.

Aarzel niet...

Bel me gerust als u vragen heeft over uw specifieke situatie.