Aarzel niet…

Deskundigheid

De post-master opleiding ‘systeemtheoretische psychotherapie ‘ (systeemtherapeut) rondde ik af in 2013 met als specialisatie ‘partner relatietherapie’ en ‘familiaal huiselijk geweld ‘. Ook werd ik dat jaar Stiefplan-coach. Ik deed, post-HBO , de Voortgezette Opleiding GGZ. en volgde verder in de loop der jaren diverse opleidingen / cursussen t.b.v. diagnostiek en behandeling van jongeren en volwassenen. (voor precieze opgave zie curriculum)

Via mijn lidmaatschap van de NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen) ben ik lid van de RBCZ (koepelorganisatie en Nederlands kwaliteitsregister voor minimaal HBO opgeleide vaktherapeuten). Ik ben lid van de Nederl. Ver.voor Relatie en Gezinstherapie (www.nvrg.nl), de vereniging voor (EFT) Emotionally Focused Therapy (www.eft.nl), de vereniging “, de verenigingvoor vrijgevestigde kinder- en jeugdtherapeuten in Kennemerland “van 0 tot 23” (www.0tot23.com), lid Landelijke Vereniging POH-GGZ (www.poh-ggz.nl).

Ook ben ik EMDR therapeut en in het bezit van een B.I.G. registratie.

Aarzel niet...

Bel me gerust als u vragen heeft over uw specifieke situatie.