Aarzel niet…

Kosten

Vanuit de basisverzekering is er geen vergoeding meer voor relatie-,werkgerelateerde-, opvoedvragen of andere psychosociale problemen. Steeds meer mensen kiezen ervoor zelf de gesprekskosten te betalen.

Omdat ik lid ben van de NVPA (Ned. Ver voor psychologen,psycho-sociaal therapeuten en agogen) en bij de RBCZ geregistreerd sta vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel van de relatie- of individuele therapie vanuit de aanvullende verzekering (complementaire zorg, aanvullende zorg of alternatieve geneeswijzen en dan onder de noemer “psycho-sociale zorg” of, “emdr”).
Het zgn. ‘eigen risico’ geldt niet voor de aanvullende verzekering.
Zie https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie
 
Indien sprake is van een (vermoeden van) een psychiatrische diagnose en afhankelijk van uw basisverzekering (restitutiepolis of natura-) kan in sommige situaties de hulp bij mij wel worden vergoed. Houdt hierbij rekening met uw eigen risico. Zgn. budgetpolissen zijn goedkoop maar vergoeden daarom veel voorkomende diagnoses vaak niet. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar.

 
U betaalt mij en krijgt een factuur mee die u kunt declareren bij uw zorgverzekering.
Steeds meer cliënten kiezen voor de mogelijkheid om de behandeling zelf te betalen.
Gemiddeld bezoekt men 1 x per 2 weken de praktijk.

De kosten zijn (inclusief voorbereiding en administratie

  • Individueel: 50 minuten € 90,-
  • Relatie-/ gezinstherapie: 75 minuten € 145,-
  • Ouderbegeleiding: 50 min, 2 personen € 110,-
  • Telefonisch- of mailcontact per 10 minuten € 15,-
  • Stiefouderbijeenkomsten, stiefmoedercafé € 17,50
  • Cursus / tips voor ouders van pubers, 7 bijeenkomsten,inclusief materiaal: pp € 350,-

B.t.w. vrijgesteld.

Bij de relatie- , de gezinstherapie en de ouderbegeleiding, kan de rekening, indien gewenst,
worden gesplitst zodat ieder afzonderlijk kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar.
Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur van te voren verzet of geannuleerd worden. Is dit
niet het geval dan worden de gesprekskosten in rekening gebracht.

Aarzel niet...

Bel me gerust als u vragen heeft over uw specifieke situatie.